Gitaarles volgens de Suzuki Methode


De Japanse violist Shinichi Suzuki (1898-1998) besefte dat elk kind op jonge leeftijd al in staat is om een taal te leren spreken. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er zijn kinderen die op jonge leeftijd al twee of zelfs drie talen kunnen spreken en moeiteloos complexe grammaticale regels oppikken. Suzuki viel ook op dat kinderen hun moedertaal spreken met verschillen in uitspraak en intonatie. Hij ontdekte dat ieder kind een opmerkelijk vermogen heeft om te leren en een uitstekend gehoor heeft voor diverse klanken. Daarom ontwikkelde hij een methode waarbij kinderen zeer snel en op een natuurlijke manier muziek kunnen leren spelen, vergelijkbaar met hoe ze een taal leren. Dit gaat altijd hand in hand met ouderbetrokkenheid.

De Suzuki Methode: Een Muzikale Reis bij Gitaarschool Den Haag

Bij Gitaarschool Den Haag omarmen we de visie van Dr. Shinichi Suzuki, die ervan overtuigd was dat ‘elk kind kan leren’. De Suzuki methode, ook wel bekend als de ‘moedertaalmethode’, behandelt muziekonderwijs op dezelfde wijze als het aanleren van de moedertaal.

Kenmerken Suzuki Methode:

  • Luisteren: Net zoals kinderen hun moedertaal leren door te luisteren, worden Suzuki-studenten volledig ondergedompeld in muziek.
  • Imitatie: Door het nadoen van de leraar en andere studenten, ontwikkelen kinderen hun muzikale vaardigheden op een natuurlijke manier.
  • Herhaling: Het herhaaldelijk oefenen van muziekstukken versterkt het geheugen en verbetert de vaardigheden.
  • Motivatie: De Suzuki methode bevordert positieve bekrachtiging en creëert een liefdevolle leeromgeving die de motivatie van de studenten versterkt.
  • Ouderbetrokkenheid: Ouders spelen een actieve rol in het leerproces, net zoals bij de taalontwikkeling van hun kinderen.

Onze docenten zijn niet alleen meesters op hun instrument, maar ze zijn ook gespecialiseerd in de pedagogische benadering van de Suzuki methode. Ze werken nauw samen met ouders om een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren waarin elk kind kan gedijen.

Begin jouw muzikale reis met de Suzuki methode en ontdek de vreugde van samen muziek maken in harmonie!

InschrijvenGitaarschool Den Haag Inschrijving